Блог знаходиться у розробці
Деякі матеріали можуть відображатися некоректно
Рекомендовані інтернет-браузери - Google Chrome, Mozilla Firefox

Авторизація надає розширені можливості доступу до:
- репозиторію;
- системи тестування;
- повнотекстового доступу до публікацій
та інших матеріалів

 

ЧУДОВА НОВИНА!

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка стартує черговий сезон проекту "Project Management: Вища ліга".

За доброю традицією, що склалася протягом багаторічної роботи у підготовці обдарованої молоді, планується сформувати 7-8 робочих проектних команд з розробки проекту актуальної ідеї реально існуючого бізнесу.

До співпраці запрошуються Компанії, що є лідерами у використанні та поширені проектного підходу в Україні, та усі зацікавлені особи.


Долучитися до проекту - on-line Форма на проект
На ваші цікаві бізнес-ідеї чекають нові покоління професійно-орієнтованої ініціативної молоді


Беручи до уваги зростаючий інтерес сучасного бізнес-середовища до впровадження методології проектного управління у систему управління сучасними підприємствами, економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує до співпраці Компанії, що є лідерами у використанні та поширені проектного підходу в Україні.

Метою співпраці є формування нової генерації висококваліфікованих фахівців, які б володіли системним мисленням і комплексом спеціальних компетенцій з проектного управління, на основі передового досвіду як вітчизняних, так і іноземних науковців та практиків.

В межах програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» в університеті здійснюється теоретичне навчання та практична підготовка фахівців за програмою дисципліни «Управління проектами» (період проведення 01.09-01.12).

В ході практичної апробації отриманих професійних компетенцій студентами розробляється План проекту (повний пакет документального супроводу проекту і його автоматизована імітаційна модель з використанням (за вибором команди проекту) програмних продуктів SpiderProject, MS Project, PrimaVera P6e) та його публічний захист (презентація основних результатів та дотримання початкових обмежень проекту),що відбувається згідно плану (перший тижлдень грудня), на яку запрошуються усі зацікавлені сторони.

В зв’язку з цим, Компаніям, зацікавленим у просуванні проектної методології та підготовці висококваліфікованих кадрів пропонується сформувати початкове завдання на розробку реального Проекту (on-line Форма), що відповідає основній діяльності компанії і/або планується для розробки в майбутньому.

Для участі у проекті "Project Management: Вища ліга" необхідно надіслати заявку на участь у проекті.


Приєднатися до команди Партнерів, Меценатів чи співорганізаторів (освітні заклади) можна звернувшись до організаторів проекту


Завжди раді співпраці
Ініціатор та організатор проекту Василь Приймак

ua     eng

 

Если ты - инициативный, амбициозный и мотивированный активно развивать свои профессиональные компетенции в сфере менеджмента, тогда тебе с нами по пути!

Присоединяйся к Project Management Club, пройди опрос, приходи на встречи, стань на шаг ближе к работе своей мечты, находясь в среде себе подобных и успешных профессионалов ведущих компаний.

⇒ Начать опрос ⇐

 

ua     rus

 

If YOU are - a Proactive, Ambitious and Self-Motivated to develop yourself in Project Management field, then join US!

Join the Project Management Club, go through the survey, come to meetings, get one step closer to the job of your dream, being among the project managers of leading companies.

⇒ QUESTIONNAIRE ⇐

 

Усі розміщені матеріали захищені авторським правом
і використовуються виключно у навчальних (некомерційних) цілях

 

  1. (+/-) Приймак В. Управління знаннями : підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с. ISBN 978-617-7051-01-4
  2. (+/-) Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
  3. (+) Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с. ISBN 978-617-7051-00-7
  4. (+) Приймак В. Управління проектами. Практикум. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. 420с.
  5. (+/-) Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гриф МОН України. [авт. кол.: Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. К.: Нічлава, 2011. 623с. ISBN 978-966-8163-19-7
  6. (+) Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф МОН України. К.: Атіка, 2008. 240с. ISBN 978-966-326-260-4

 

 

Усі розміщені матеріали захищені авторським правом
і використовуються виключно у навчальних (некомерційних) цілях