Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу правовласників заборонено.

Посилання на першоджерело обов’язкове

 


Категорія Інші Підручники, посібники, навчальні матеріали

  1. (+/-) Приймак В. Управління проєктами. Збірник кейсів. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. 268с.
  2. (+/-) Приймак В. Управління знаннями : підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с.
  3. (+/-) Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017.
  4. (+/-) Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
  5. (+/-) Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гриф МОН України. [авт. кол.: Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. К.: Нічлава, 2011. 623с.
  6. (+) Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф МОН України. К.: Атіка, 2008. 240с.
  7. e-book (demo). Прийняття управлінських рішень. / В. Приймак. 2004