Електронний

Про підручник
Зміст підручника
Кейси
Методичне забезпечення
Про автора
Контакти

Дисципліна "Теорія і практика прийняття управлінських рішень"

 

Про електронний підручник

 

Головною метою викладання дисципліни “Теорія і практика прийняття управлінських рішень” є формування у студентів практичних навичок в застосуванні універсального інструментарію розробки та реалізації управлінських рішень; набуття комплексу знань щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень та практичних методів прийняття управлінських рішень.

 Методика вивчення курсу базується на синтезі проблемних лекцій, семінарських, практичних занять, які передбачають розв’язання розрахунково-аналітичних задач, аналіз конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань, тестування; та самостійної позааудиторної роботи студентів.

Електронний підручник дає можливість дистанційно ознайомитись з основними темами дисципліни "Теорія і практика прийняття управлінських рішень", одразу ж перевірити рівень набутих знань та сформувати потрібні навички.

 

...........................................................................................................................................................................................................................

Про підручник Зміст підручника Кейси Методичне забезпечення Про автора Контакти

© Приймак Василь Михайлович

З питань веб-дизайну звертатися за адресою [E-mail].
Оновлено: 06/10/04.