Vasyl Pryimak, PhD
Project Management/Knowledge Management/HRM/IT&S Consultant
Innovation & Investment Management Dept.
Taras Shevchenko National University of Kyiv,Faculty of Economics
Василь Приймак, к.е.н.
Консультант в сфері управління проектами, управління знаннями, управління персоналом, інформаційних систем і технологій
Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

      Контакти


ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6525-79
88

Scopus Author ID: 57041077300

 
 
Професійні та наукові інтереси: Knowledge/Project Management, HRM, IT&S

Освіта:
Основна

 • 1990–1995 рр. Львівський державний університет ім. І. Франка, факультет прикладної математики (спеціальність «Прикладна математика»)
 • 1996–1998 рр. Тернопільська академія народного господарства, економічний факультет (спеціальність «Фінанси і кредит»)
 • 1999-2002 рр. Аспірантура Київського національного торговельно-економічного університету. У 2003 року захистив дисертацію на тему «Управління підприємством на засадах системного підходу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Професійне зростання

 • 2018 р. – TB1000, TB1100, TB1200 – SAP Business One: Практика впровадження і використання, SAP
 • 2011 р. – Практика використання SAP ERP-систем в управлінні виробництвом, SAP University Alliances
 • 2011 р. – SAP Certified Application Associate - Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP4
 • 2011 р. – THR10-THR12 – « SAP ERP Human Capital Management», SAP
 • 2007 р. – Участь у програмі «Час успішних проектів», проект «8 годин концентрованої практики у ВНЗ», Технології Управління "Спайдер Україна", PMI
 • 2005 р. – 1812-C180_01-Управління проектами для керівників, Технології Управління "Спайдер Україна", PMI
 • 2004 р. – Вища школа педагогічної майстерності, Київський національний торговельно-економічний університет
 • 2000 р. – навчання по програмі «Менеджмент проектів» (Centre Francais Des Affaires)

Трудова діяльність:

 • 1995–1996 рр. – Головний податковий інспектор І-го рангу
 • 1996–1999 рр. – ІТ-спеціаліст - БВУПЗГ «Прикарпаттрансгаз», НАК «Нафтогаз України»
 • 2000–2004 рр. – ІТ/PM-консультант, British Energy International
 • 2001–2003 рр. – ІТ-консультант, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
 • 2004– по даний час – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003– по даний час – консультант в сфері управління проектами, управління персоналом, управління знаннями, інформаційних систем і технологій

Науковий та навчально-методичний доробок

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 4 монографії, 1 підручник, 5 навчальних посібників (2 з грифом МОН України).

Вибіркові публікації

Монографії, підручники та навчальні посібники:

Наукові статті:

 

  Контакти