Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу правовласників заборонено.

Посилання на першоджерело обов’язкове

 


{slider Категорія Інші Підручники, посібники, навчальні матеріали|closed}

 1. (+/-) Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
 2. (+/-) Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с. ISBN 978-617-7051-00-7
 3. (+/-) Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гриф МОН України. [авт. кол.: Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. К.: Нічлава, 2011. 623с. ISBN 978-966-8163-19-7
 4. (+) Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф МОН України. К.: Атіка, 2008. 240с. ISBN 978-966-326-260-4

{slider Категорія ІншіУПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ|closed}

Рекомендовані джерела:

Навчально-методичні матеріали:

   1. Розрахунково-аналiтичнi завдання з навчальної дисципліни "Управління проектами"
   2. Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Управління проектами"для студентів економічних спеціальностей
   3. Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Управління проектами" для заочної форми навчання
   4. Матеріали до підсумкового контролю (іспит/залік)
   5. Тести
    Шаблони документів
    Програмне забезпечення