Сухарикові стратегії

Про підручник
Зміст підручника
Кейси
Методичне забезпечення
Про автора
Контакти

 

Міні-Кейс

 Компанія «Флінт» — один з найбільших виробників сухариків в Україні. За останнє півріччя спостерігається значне падіння попиту на продукцію компанії.

У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві альтернативні стратегії для стимулювання внутрішнього збуту сухариків (кожна вартістю 3 млн. грн.).

1. Стратегія 1 (S1). Рекламна кампанія по національному телебаченню (протягом чотирьох тижнів передбачає транслювати шість 15-секундних роликів).

2. Стратегія 2 (S2). Протягом 3 місяців поширювати сухарики як зразки серед вищих навчальних закладів України.

Відділ маркетингу пропонує оцінити продукцію так, щоб забезпечувався граничний прибуток у 30% з 1 грн. продажу, з якого і повинні покриватися витрати на заходи щодо просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював прибуток для кожної стратегії рекламної кампанії, класифікуючи їх як високоуспішні, средньоуспешні і невдалі (табл. 1).

                                                                                                        (млн. грн.)

Стратегії Високоуспешні

p=0.3

Средньоуспешні

p=0.4

Невдалі

p=0.3

S1 80 45 15
S2 45 35 30

 Віце-президент компанії з питань фінансування вважає, що функція корисності фірми стосовно прибутків задається таблично: 

Корисність 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Прибуток, млн. грн. 0 8 15 20 25 30 35 38 40 42 44 46 48

 Віце-президент компанії з питань фінансування зауважує також, що: доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість капіталу компанії складає 15%;

ризикованість S1 і S2 така, що потребує премії за ризик у 20% від норми прибутку для S1 і в 8% від норми прибутку для S2.

 Уся наведена раніше інформація передана аналітикові, якому доручено підготувати брифінг, на підставі яких керівництво вищого рівня могло б зробити вибір між двома передбачуваними стратегіями: S1 і S2.

...........................................................................................................................................................................................................................

Про підручник Зміст підручника Кейси Методичне забезпечення Про автора Контакти

© Приймак Василь Михайлович

З питань веб-дизайну звертатися за адресою [E-mail].
Оновлено: 06/10/04.